De Vlielander Kaasbunker, 06-21 511 618
iedere zaterdag geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur en iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Zeewier

Zeewier staat momenteel erg in de belangstelling. En terecht, er wordt vaak gezegd dat zeewier het voedsel van de toekomst is. Het groeit vanzelf in zee, er is geen landbouwgrond voor nodig en geen kostbaar zoet drinkwater. Zeewier bevat meer vitamine en mineralen dan welke andere landgroente ook. Zeesla bevat bijvoorbeeld 25 keer meer ijzer dan vlees en bevat nauwelijks vet!

Maar om nu zo uit zee een blaadje in je mond te steken… nee, dat doen we nog niet zo graag. Het vinden van zeewier is niet moeilijk. Bij de juiste wind ligt het over tientallen meters soms wel een halve meter dik op het strand. Het zeewier dat wij voor onze zeewierkaas gebruiken is Zeesla, Ulva Lactuca. Wij gebruiken alleen het meeste verse wier, niet het aangespoelde wier. We oogsten dit voornamelijk aan de Wad kant van het eiland. Het spoelen en drogen is een arbeidsintensief en tijdrovend klusje. Bovendien blijft er, als het eenmaal gedroogd is, maar weinig van over. Door het drogen is het langere tijd houdbaar. Voor het in de kaas wordt verwerkt, wordt het gesteriliseerd met kokend water. Door het water krijgt het weer zijn oorspronkelijke volume.

Het verwerken van zeewier gebeurt grotendeels handmatig. Wij doen momenteel onderzoek naar mogelijkheden om het zeewier op een duurzame manier te kweken. 

Voordat we het zeewier toevoegen aan de kaas wordt het eerst uitgebreid getest op vervuilingen. Een onafhankelijk laboratorium onderzoekt het wier op schadelijke stoffen als cadmium en lood. Ook wordt er onderzocht of er schadelijke bacteriën of schimmels in het wier voorkomen. Alleen als het wier 100% veilig is gebruiken wij het voor onze kaas. 

Ook de kaas wordt tegelmatig bemonsterd, en wordt dan onderzocht op de aanwezigheid van o.a. E-coli en listeria. 

Zeewierteelt

Op 15 juli was onze zeewierteelt testlocatie op het NOS journaal: http://nos.nl/video/2183290-kaasboer-gaat-zeewier-kweken-in-de-waddenzee.html

Hieronder kunt u de ontwikkelingen volgen van onze zeewierteelt testopstelling die we in de zomer van 2017 zijn gaan testen in de Waddenzee bij Vlieland.

Waarom zouden we zeewier moeten telen? Het groeit immers volop in zee!
Op kleine schaal zeewier uit de natuur oogsten, zogenaamde “Wild pluk”, is geen enkel probleem. Willen we echter op een duurzame manier zeewier gebruiken dan verdiend het de voorkeur om het op gecontroleerde wijze te telen. Oogst kan daardoor schoner en sneller en voorkomt eventuele nadelige gevolgen voor het ecosysteem. Daarom zijn we al een paar jaar aan het nadenken over het testen van een kleinschalige zeewierteelt installatie.

In juni 2016 heeft dit geleidt tot een concept plan voor een kleinschalige kweekopstelling die we nabij Vlieland willen gaan uitproberen. Kort gezegd komt het neer op een kweeklijn die tussen twee boeien wordt gespannen. Hierop willen we Ulva (zeesla) gaan kweken.

In januari 2017 hebben we toestemming gekregen van Rijkswaterstaat om de testopstelling tussen 1 mei en 1 oktober te plaatsen. Omdat we in natura2000 gebied werken is het ook nodig gebleken om een ecologische toets te laten uitvoeren om te onderzoeken of onze testopstelling nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Om deze toets uit te kunnen laten voeren hebben we in mei 2017 subsidie van de gemeente Vlieland ontvangen. Begin juni 2017 is het ecologisch onderzoek afgerond en kunnen we beginnen met onze proefopstelling. in 2018 hebben we de proefopstelling voor de tweede maal geplaatst. Ditmaal  van mei tot eind september. Hieronder een impressie van onze werkwijze

Mei

Touwen zijn gesplitst, ankers bevestigd, drijvers gemonteerd. De kweeklijn wordt ingeplant en te water gelaten

Zomer

Gedurende de zomermaanden groeit het kweekmateriaal uit. De zeesla kan in snel tempo groeien. Dat betekend ook dat het kwetsbaar wordt voor stroming en golfslag. 

Oogst!

Het uitgegroeide wier wordt van de lijn gesneden, gespoeld en gedroogd. Het gedroogde wier wordt luchtdicht op een donkere koele plaats opgeslagen. Zo kunnen we het jaar rond zeewierkaas maken. 

30 september

Tegen eind september wordt de kweeklijn weer opgeruimd. De resultaten worden geëvalueerd. Het wier wordt onderzocht op schadelijke organismes, zware metalen en andere verontreinigingen. Resultaten van afgelopen jaren waren zeer gunstig, de Waddenzee is gelukkig erg schoon, want mooie bruikbare zeesla oplevert. 

FrenchGermanEnglish